แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม และบุคลากรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-29 10:26:55
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1057 ครั้ง