แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2563


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งสอบปลายภาคระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 1_63.pdf Download คำสั่่งสอบปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1_63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-28 14:37:54
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1328 ครั้ง