ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มในระบบ CMU SIS และพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มดังกล่าว นำส่งหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download ทุนมหาลัย64.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-28 08:58:11
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1292 ครั้ง