ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ : บทบาทของสถาบันการศึกษา"

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ : บทบาทของสถาบันการศึกษา" บรรยายโดยคุณโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Zoom ID: 2589129597


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-16 16:26:24
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 933 ครั้ง