กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 10)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 10 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียนรู้เรื่องการวัดปริมาณคลอโรฟิลด์ในใบพืช โดย ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และเรียนรู้เรื่องการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้า ซึ่งมีนายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเป็นผู้ควบคุม ณ  สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-12 10:52:00
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1155 ครั้ง