นักศึกษากระบวนวิชา 361210 (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกาแฟ

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนวิชา 361210 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น (Introduction to Soil Science andNatural Resources Management ) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟ ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-02 11:28:39
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1138 ครั้ง