กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 9)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เรียนรู้เรื่องการจัดการโรงเรือนเพาะชำ และการสีกาแฟ ซึ่งมีนายจรีเมธ อังกสิทธิ์ พนักงานปฎิบัติงาน พร้อมคณะเป็นผู้ควบคุม ณ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-10-01 09:09:35
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1177 ครั้ง