พิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดงานมุฑิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลลกิจ (2) นายบุญเลิศ ผิวจันทร์ (3) นายเชื้อ วงค์เสือ และ (4) นายนิรันดร์ อินทะวงศ์ ซึ่งตลอดช่วงเวลาของการทำงานในศูนย์วิจัย เป็นเวลานาน ได้ทำงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น และอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถเสมอมา ซึ่งบรรยากาศในพิธีมุฑิตาจิตเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี อบอวลไปด้วยความสุข ความอบอุ่น และความซาบซึ่งใจ ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชีงใหม่ ในวันที่ 18 กันยายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-21 14:57:58
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1461 ครั้ง