ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ที่เข้ามาฝึกงานภายในศูนย์วิจัยและฝีกอบรมที่สูง ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-16 09:27:01
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1299 ครั้ง