ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบรัษท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์), รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล), พร้อมผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม) พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด จาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชม และพูดคุยหาความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษา และงานวิชาการด้านกาแฟร่วมกัน ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย และหลังจากนั้นเดินทางเยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า)

#ศูนย์วิจัยและฝึอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-10 11:30:45
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1609 ครั้ง