การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563

การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารประเทือง-บัวแก้ว ประทีปะเสน วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.






เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-07 12:40:30
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1167 ครั้ง