กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6)

บรรยากาศ กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 6 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เรียนรู้การการปลูกกาแฟ ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เกษตร นายประเสริฐ คำออน, นายถาวร สุภาวงค์ และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ สถานีวิจัยขุนช่างเคี่ยน (ไร่หลัง) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-02 15:05:51
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1746 ครั้ง