กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียนรู้เรื่องการจัดการเรือนเพาะชำและการสีกาแฟ ซึ่งมีนายจรีเมธ อังกสิทธิ์ พนักงานปฎิบัติงาน และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-27 10:56:03
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1289 ครั้ง