แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เอกสารประกอบ : Download คำสั่งกรรมการคุมสอบระดับปริญาตรี1_63.pdf Download คำสั่งกรรมการคุมสอบระดับบัณฑิต1_63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-25 12:39:33
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1897 ครั้ง