ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส ๖๓๐๘..ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ทุนบริจาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ นำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
ติดต่อรายตัว ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download ทุนบริจาค63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-21 09:50:58
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1210 ครั้ง