กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3)

บรรยากาศ กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 3 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เรียนรู้การสีกาแฟ และคั่วกาแฟ ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เกษตร นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นายนเรศ ปินตาเลิศ และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-06 10:09:27
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1246 ครั้ง