สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายใต้การดูแลศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และนักวิชาการศูนย์วิจัยฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 55 คน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-06 09:54:43
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1261 ครั้ง