ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่มีประกาศรายชื่อดังแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ จะเริ่มลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 16.45 น. ในแต่ละวัน สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในต่างจังหวัดจะทำการสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
***หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิ์***


เอกสารประกอบ : Download สัมภาษณ์63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-31 09:13:12
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 937 ครั้ง