กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2)

บรรยากาศ การฝึกงาน กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียนรู้การสีกาแฟ และคัดเกรด ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เกษตร นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ และคณะ เป็นผู้ควบคุม ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-29 15:39:40
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1789 ครั้ง