กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1)

บรรยากาศ การฝึกงาน กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์แรกของการฝึกงาน วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษา เรียนรู้สถานการณ์การผลิตกาแฟและข้อมูลกาแฟทั่วไป ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เกษตร นายวราพงษ์ บุญมา  และคณะ เป็นผู้ควบคุม ช่วงบ่ายเรียนรู้การจัดการเรือนเพาะชำ การเตรียมพื้นที่และการปลูกกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-29 15:30:36
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1816 ครั้ง