การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6308) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรงบประมาณและรับบริจาคทุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ธนาคาร ศิษย์เก่าและบุคคลต่างๆ เพื่อมอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6308) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download รับสมัครทุนปี163.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-09 10:10:26
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1533 ครั้ง