ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID19) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63...) ตามสำเนาประกาศดังแนบ 
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ งานทุนการศึกษาฯ โทร.053-943032


เอกสารประกอบ : Download ประกาศมช.-การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ สำหรับนักศึกษารหัส 63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-11 09:21:04
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1137 ครั้ง