โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์มการเสนอข้อมูลการจ้างงาน https://bit.ly/3c97mdx

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 053-944644


เอกสารประกอบ : Download แจ้งทุนทำงานฯ.pdf Download กรอกข้อมูลจ้างงาน.pdf Download ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงาน.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-08 14:36:54
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1685 ครั้ง