เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรบแบบออนไลน์ หลักสูตร The production and management of tropical crops, IPM, Product processing, Online marketing, etc.

       ด้วย Chinese Academy of Agricultural Sciences (CATAS), Hainan, Haikou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมด้านการเกษตร ประจำปี 2563 ภายโครงการความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (จีน-ไทย-ลาว-พม่า-เวียดนาม-กัมพูชา) แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมในประเทศจีนได้ จึงกำหนดจัดการอบรบแบบออนไลน์ หลักสูตร The production and management of tropical crops, IPM, Product processing, Online marketing, etc. ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 โดยจะมีการแจ้งกำหนดการอบรมแต่หลักสูตรให้ผู้สมัครเข้าร่วมภายหลัง ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัครตามรายละเอียดที่แนบและส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ catastraining@163.com


เอกสารประกอบ : Download 2020 - The training course in Hainan - Lancang-Mekong.docx

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-08 10:10:16
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 835 ครั้ง