ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 10 - 22 มิถุนายน 2563

วิธีการสมัคร : สมัครทางเว็บไซต์ http://sis.cmu.ac.th โดยเข้าระบบผ่าน CMU IT Account ของนักศึกษา (ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ CMU IT Account หลังจากนักศึกษารายงานตัว)

นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการสมัครขอรับทุนและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนได้ตามรายละเอียดดังแนบ

****ให้นักศึกษาทำเอกสาร 2 ชุด เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย 1 ชุดและเก็บไว้กับตัวเพื่อยื่นสมัครทุนของคณะอีก 1 ชุด****


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-05 09:49:48
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1589 ครั้ง