แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจตาม QR CODE ดังแนบ ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-06-04 14:47:11
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1554 ครั้ง