รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ) รับเฉพาะระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ฐานโท

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นหลักสูตร 3 ปี
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา) 129,000 บาท ภาคการศึกษาละ 21,500 บาท

  • สาขาวิชาฯ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 4,500 บาท ใน

ปีการศึกษา 2563 (2 ภาคการศึกษา) สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน
  - สาขาวิชาฯ มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน จำนวน 9,000.-บาท/ทุน ในปีการศึกษา 2563

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-28 13:39:48
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 617 ครั้ง