แนวปฏิบัติกรณีเข้าชั้นเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติกรณีเข้าชั้นเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


เอกสารประกอบ : Download แนวปฏิบัติกรณีเข้าชั้นเรียนแบะแนวทางการจัดการเรียนการสอน 1-63_removed.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-21 11:35:27
เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1427 ครั้ง