Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ให้คำปรึกษาด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา

 Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และอดีตที่ปรึกษาโครงการรศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูงได้ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา ร่วมกับ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง (ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม) พร้อมด้วยนักวิชาการ (นายประเสริฐ คำออน และนายถาวร สุภาวงค์) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเข้าเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์กาแฟอาราบีกา ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน Site A


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-20 14:20:32
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1398 ครั้ง