การฝึกงาน กาแฟครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้จัดการฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ในหัวข้อ กาแฟครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-16 11:20:19
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1487 ครั้ง