รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร(รอบพิเศษ)

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา)
  - ตลอดหลักสูตร 89,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,250 บาท **ปีการศึกษา 2563** ลดพิเศษ 4,500 บาทต่อภาคการศึกษา(สองภาคการศึกษา)
  - ทุนอุดหนุนงานวิจัย 5,000 บาท
  - ทุนจากคณะเกษตรศาสตร์/บัณฑิตศึกษา 
  - ทุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
  - ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
  เปิดเรียนภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-15 16:23:47
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 650 ครั้ง