รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (รอบพิเศษ) #รับเฉพาะปริญญาโท

    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา)
    -  แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ 100,000 บาท
    - แบบ 3 ภาคพิเศษ 150,000 บาท
    - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
    - สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มิถุนายน 2563
    - เปิดเรียนภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-14 10:18:21
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 531 ครั้ง