เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #รอบพิเศษ

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจเกษตร(รอบพิเศษ)

   - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เรียนเสาร์-อาทิตย์
   - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 145,000 บาท
   - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 22 มิถุนายน 2563
   - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2563
   - เปิดเรียนภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-13 15:50:48
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1061 ครั้ง