กำหนดการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ที่ได้ทำการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการจัดทำ มคอ.5 6 2.2562.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-05-08 16:09:59
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1299 ครั้ง