กำหนดสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : Download ตารางสอบไล่ 2-62 ปตรี.pdf Download ตารางสอบไล่ 2-62 ปโท.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-24 15:37:53
เผยแพร่โดย : ธวัช คำฝั้น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 911 ครั้ง