ข่าวประกาศจากสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ The second automatic VISA extension for foreigners


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-04-23 09:40:59
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 805 ครั้ง