การให้บริการของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

เรียน บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

        ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการออกหนังสือรับรองและเอกสารต่างๆ ผ่านทาง E-mail โดยสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ irufoacmu@gmail.com และ/หรือ ir.agri@cmu.ac.th โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานกลับเพื่อมารับเอกสารภายหลัง และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้:- 

          วันจันทร์ และ ศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทรศัพท์: 053-944016 โทรสาร: 053-944666

          วันอังคาร – พฤหัสบดี มือถือ: 091-8514642 (ภูษิตา จันทิมา)

          Line official account: 

        

Dear Faculty staff and student,

        According to the COVID-19 outbreak, the International Relations Unit will receive your request for issuing letter of recommendation and other related documents via e-mail. You can send your requirement to irufoacmu@gmail.com and/or ir.agri@cmu.ac.th. Our staff will contact you later to pick up the hard copy or send .pdf file. For further detail information, please contact us as follow;

Service hour: Monday and Friday (working hour) Tel. 053-944016 Fax. 053-944666

                     Tuesday – Thursday  Mobile: 091-8514642 (Phusita)


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-26 13:36:58
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 719 ครั้ง