งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้รับบริการใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เอกสารประกอบ : Download ประกาศแจ้งงานการศึกษา.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-25 12:33:02
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 991 ครั้ง