การดำเนินการด้านทะเบียนการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา


เอกสารประกอบ : Download แนวทางการดำเนินงานสำนักทะเบียนฯ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-25 11:15:46
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 879 ครั้ง