การเปลี่ยนการดำเนินการสมัครขอรับทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่านการคัดเลือก TCAS1 และ TCAS2 เพื่อรับทุนเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเกี่ยวกับทุนฯดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารประกอบ : Download SCAN0133.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-24 09:12:27
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1520 ครั้ง