การเปิดระบบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้เปิดระบบการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนกระบวนวิชา หรือยกเลิกการถอนกระบวนวิชา โดยสามารถเข้าระบบเพื่อดำเนินการขอถอนหรือ ยกเลิกการถอนกระบวนวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 13 เมษายน 2563 ปิดระบบวันสุดท้าย เวลา 23.59 น.


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-23 16:35:54
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1002 ครั้ง