ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์จัดการเรี.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-16 13:36:42
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2546 ครั้ง