ประกาศเลื่อนการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190

ด้วยสถานการณ์หมอกควันส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับอันตราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์จึงขอเลื่อนการฝึกงาน 400190 ที่ยังคงเหลือทั้งหมด ไปฝึกในภาคการศึกษาที่ 1/ 2563

สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาฯ คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 053-944641-2


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-14 16:53:24
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 959 ครั้ง