ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเชิงยุทธศาสตร์แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี (การพิจารณาต่อสัญญาจ้างขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและการทำลายป่าซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า ปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและในปีที่ผ่านมา การเผาป่าและเผาไหม้ในที่โล่ง ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว (PM 2.5)

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-27 16:39:00
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1555 ครั้ง