สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง30 เมษยายน 2563 โดยสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)ได้ที่  http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=4944 หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944031, 053-944026


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-21 16:10:26
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 815 ครั้ง