กำหนดการและข้อปฏิบัติของการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190


เอกสารประกอบ : Download การแต่งกายของนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึก.pdf Download การรักษาวินัยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึก.pdf Download รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 - web.pdf Download กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2562-edit 12-3-63.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-14 16:19:12
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3336 ครั้ง