โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 4

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ซึ่งมี นายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร พร้อมทีมงาน นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 41 คน เก็บกาแฟและแปรรูป ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นครั้งที่ 4


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-11 16:25:51
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1730 ครั้ง