อบรมหลักสูตร มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมกับ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee" ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนกาแฟอาราบิกาเชียงใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายใต้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-11 16:15:13
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1821 ครั้ง