ประกาศ มช. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้เนปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ มช. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้เนปีที่ 1 เขาพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-07 09:34:27
เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1208 ครั้ง