ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

- สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีภูมิลำเนา และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ และสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 , รอบที่ 2
- กรอกแบบสมัคร และแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษาฯ ทาง https://sis.cmu.ac.th/scholarship/QuotaCMU.aspx ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 18 เมษายน 2563
- พิมพ์แบบสมัคร และแบบคัดกรองพร้อมหลักฐานขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด โดยนำมาในวันที่ 18 เมษายน 2563 (วันสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ


เอกสารประกอบ : Download ทุนเตรียมความพร้อม.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-04 10:15:44
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1149 ครั้ง